کد خبر:8043
پ
رسوم ازدواج

نمونه نوشته های دفتر بله برون

سایت دوشیزه امروز یک سری از نمونه نوشته هایی که فکر می کنید به دردتون بخوره رو براتون به اشتراک می ذاره پس با ما همراه باشید. در مراسم ازدواج این صورتمجلس قبل از عقد رسمی توسط مردان بزرگ ایل تنظیم می شود و به امضای چند نفر از بزرگان فامیل می رسد و پس […]

سایت دوشیزه امروز یک سری از نمونه نوشته هایی که فکر می کنید به دردتون بخوره رو براتون به اشتراک می ذاره پس با ما همراه باشید.

در مراسم ازدواج این صورتمجلس قبل از عقد رسمی توسط مردان بزرگ ایل تنظیم می شود و به امضای چند نفر از بزرگان فامیل می رسد و پس از آن به دفتر ثبت ازدواج تحویل داده می شود . در ادامه مطب می توانید یکی از این صورتمجلسهایی که به زیبایی تنظیم شده است را ببینید .

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم مورخه:

هوالمئلف بین القلوب بین الذی بحق محمدا واله طاهرین

انکاح به اذن و رضا عالیشائن هو الجنا ب (داماد) …..ابن … المتولد…. بشماره شناسنامه…… المقیم مدینه…….

والمنکوحه به اذنها ورضائتها وعصمتها وعفوتها وپناها بالغا وحی المسات بانوی باکره رشیده …… …. بنت

صدق….. المتولد….. به شماره شناسنامه……المقیم مدینه … به مهریه المعلوم القدر وصداق ……..سکه مبارکه

جمهوری اسلامی ایران رایج درخزانه کشور یک جلد کلام اله مجید به منزله صداقت زندگی یک شاخه نبات

سبز به منزله خرمی زندگی یک عددآینه روشن به منزله روشنی زندگی که زوجه ازمال زوج خود عندالمطالبه

دریافت بنماید.الوکیل فی مجانب طرفین زوج وزوجه مقدس القاب وفهام جناب اخوندعاقل وعاقد وفصیح الکلام

درکلام اله مجید درهر بلادی از مسلمین که بوده باشد.ازن صحیح وشرعی اززبان طرفین به عرصه ظهور

رسیده راجمع دارد صیغه دائمی وقائمی مهر مذکور موافق شریعت غراءمصطفوی وملت بیضاء مرتضوی با

لفظ گهر بار خود جاری فرموده.

 

 

امضاء/اثرانگشت :عروس امضاء/اثرانگشت داماد

 

امضاء/اثرانگشت پدر عروس

 

 

موردگواهی چندنفر ازبزرگا ن مجلس

منبع
دوشیزه

This site is protected by wp-copyrightpro.com